R Raymon TourRay E 6.0 Trapez black / red

R Raymon TourRay E 6.0 Trapez black / red Details